Nhập môn Cờ Vây

Tập hợp các bài viết nhập môn Cờ Vây trên Thư Viện Cờ Vây (http://www.thuviencovay.com)

1. Giới thiệu về Cờ Vây
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/loi-noi-dau

2. Bàn cờ và quân cờ
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/ban-co-va-quan-co

3. Mục tiêu của một ván Cờ Vây
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/muc-tieu-cua-co-vay

4. Quân, khí và bắt quân
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/quan-khi-bat-quan

5. Ví dụ về bắt quân
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/vi-du-bat-quan

6. Mắt và nhóm sống
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/mat-va-nhom-song

7. Không gian mắt & mắt giả
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/khong-gian-mat-va-mat-gia

8. Phân tích về tạo sống trong một ván cờ mẫu
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/vi-du-ve-tao-song

9. Cướp
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/cuop-ko

10. Ví dụ thực tế về đánh cướp
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/vi-du-ve-danh-cuop

11. Nối quân
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/noi-quan

12. Kĩ thuật bắt quân cơ bản 1: Bắt đôi và chinh quân
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/bat-doi-va-chinh-quan

13. Kĩ thuật bắt quân cơ bản 2: Giăng lưới
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/nhap-mon-co-vay/gioi-thieu-co-vay/giang-luoi

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bắt đầu với Cờ Vây như thế nào?

Bạn không biết bắt đầu chơi Cờ Vây như thế nào? Hãy để Thư Viện Cờ Vây giúp bạn!

1. Đọc qua hướng dẫn “Cờ Vây A-B-C: Biết chơi Cờ Vây chỉ trong vài phút” của Thư Viện Cờ Vây tại đây
http://www.thuviencovay.com/Home/cach-choi-co-vay/co-vay-abc

2. Kết nối với Thư Viện Cờ Vây tại các mạng xã hội thông dụng (Opera, Facebook, Twitter, vân vân) để nhận trợ giúp từ đội ngũ admin và các thành viên của Thư Viện Cờ Vây. Hướng dẫn chi tiết tại đây:
http://www.thuviencovay.com/Home/gioi-thieu

3. Chat trực tiếp với các admin của Thư Viện Cờ Vây qua MSN hoặc Yahoo tại đây:
thuviencovay@yahoo.com

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?